Srečanje nadarjenih in njihovih učiteljev

Pretekli dogodek

Na srečanju so udeleženci raziskovali uveljavljene dobre prakse, ki jih izvajajo različne institucije in mentorji.

Vsestranski razvoj talentov je nosilni steber naše prihodnosti, človeškega razvoja in napredka na številnih področjih. Tega se zavedajo tudi UMMI, Zavodu za izobraževanje Koper, ki s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem in ob podpori Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega, preživninskega sklada RS pripravlja srečanje nadarjenih in njihovih učiteljev.

Srečanje z naslovom Spodbujanje nadarjenih v inovativnost in ustvarjalnost, ki je potekalo od 20. do 22. oktobra 2021 v Adriji Ankaran, je bilo namenjeno učencem 9. razreda osnovne šole, vsem dijakom ter njihovim mentorjem in pedagoškim delavcem, ki delajo z nadarjenimi. Prijavili so se lahko tako učitelji z učenci oziroma dijaki, prijavo so lahko oddali tudi starši za svoje otroke.

Delo z nadarjenimi v vzgojno-izobraževalnem procesu je opredeljeno v slovenski zakonodaji in drugih programih podlagah za obogatitvene programe in dejavnosti, ki pa so dokaj skope. Ker je v Sloveniji veliko šol, ki inovativno in predvsem samoiniciativno posegajo v ta proces, obstaja veliko različnih dobrih praks pri delu z nadarjenimi.

S projektom so organizatorji želili ozavestiti, implementirati, širiti primere dobre prakse med vsemi šolami ter mentorji v Sloveniji. Povezali se bodo tudi z Univerzo iz Kentuckyja (ZDA), ki že vrsto let izvaja tabore za nadarjene  in izobraževanja za njihove mentorje, ameriškim profesorjem Diegom Klabjanom z Univerze Northwestern (ZDA) ter ameriškim znanstvenikom Anžetom Slosarjem, ki dela v Brookhaven National Laboratoy (ZDA), in je bil udeleženec tabora UMMI tabora kot učenec in kasneje kot mentor.

Vir: ummi.net

Organizirane so bile aktivne delavnice, ogledi slovenske obale, pogovori z umetniki in raziskovalci, srečanje z ameriškimi partnerji, dogodek pa se je zaključil s strokovnim posvetom in racionalizacijo vsebin javnosti.

Gre za pomembno socialno integracijo nadarjenih in talentiranih ter zadovoljevanje njihovih temeljnih intelektualnih, socialnih in emocionalnih potreb.

Več informacij o srečanju in izobraževanju za učitelje.

Avtorica: Andreja Sopič