Okrogla miza Pogled na ducat let Inkluzivne pedagogike

Pretekli dogodek: 14. 2. 2021.

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (UP PEF) v sredo, 9. marca 2022, ob 15.00 vabi na okroglo mizo Pogled na ducat let Inkluzivne pedagogike, v okviru katere bodo visokošolski učitelji in sodelavci s fakultete ter gostje osvetlili prehojeno pot študijskega programa Inkluzivna pedagogika in pogledali v izzive prihodnosti.

Na okrogli mizi bodo sodelovali dekanja in profesorji z UP PEF, predstavniki Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, Zavoda RS za šolstvo, ravnatelji osnovnih šol, inkluzivni pedagogi ter predstavniki zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Dotaknili se bodo refleksije začetkov in prehojene poti, kamor spada tudi študij inkluzivne pedagogike na UP PEF, pogledali delo inkluzivnih pedagogov v praksi v Sloveniji in po svetu ter različna področja poklicnega udejstvovanja inkluzivnega pedagoga ter spregovorili o viziji prihodnosti.

Okrogla miza, ki jo bosta vodili moderatorki dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič in dr. Vanja Kiswarday, bo 9. marca s pričetkom ob 15. uri potekala v živo, na Pedagoški fakulteti v Kopru, in po videokonferečnem sistemu ZOOM. Prijava poteka prek spletnega obrazca.

Vabljeni profesorji inkluzivne pedagogike in študenti, predstavniki vzgojno-izobraževalnih organizacij, nevladnih organizacij, starši ter zainteresiran javnost, da se aktivno vključite v pogovor.

Kaj je inkluzivna pedagogika?

Inkluzija je pojem, ki smo ga prej uspeli sprejeti iz tujine, kot pa imeli čas posloveniti. Zato ne preseneča, da se v slovenskem prostoru marsikdo sprašuje, kaj to je, sta pred več kot desetimi leti zapisala dr. Majda Cencič, pedagoginja z UP PEF in dr. Božidar Opara, defektolog, zagovornik in oče inkluzivne pedagogike pri nas.

Inkluzija nadomešča pojem integracija, ki se je v slovenskem šolskem prostoru v tem času prijel. Inkluzija da večji poudarek na prilagajanje okolja ne samo otrokom s posebnimi potrebami, ampak vsakemu otroku posebej. V vrtcih in šolah imamo tudi romske otroke, vedno več pa tudi otrok iz drugega jezikovnega in kulturnega okolja, ki prav tako potrebujejo posebne prilagoditve učnega procesa in učnega okolja, če želimo, da se v vzgojno-izobraževalnih zavodih dobro počutijo in so uspešni, čeprav jih zakon ne obravnava kot učence s posebnimi potrebami. In prav z vključevanjem otrok, ki so drugačni, ki zahtevajo od vzgojiteljev in učiteljev posebne prilagoditve, se ukvarja inkluzivna pedagogika.

Objavil/-a: Andreja Sopič

Ključniki: