Digitalna soba pobega in Mali raziskovalci, velika odkritja – Erasmus+

V tednu od 9. do 13. maja 2022 smo na naši šoli gostili partnerje iz dveh mednarodnih projektov Erasmus+ (Digitalna soba pobega – Digital Escape Room in Mali raziskovalci, velika odkritja – Small Reserchers Great Discoveries). Šolo, kraj in našo državo je obiskalo skupaj 41 učencev in učiteljev iz 9 držav: Finske, Češke, Madžarske, Španije, Estonije, Nizozemske, Srbije, Grčije, Latvije, z nami pa so bili tudi partnerji iz domače sosednje OŠ Janeza Kuharja Razkrižje. Za naše goste smo pripravili pester program, v okviru katerega smo jim predstavili delo na šoli, naš kraj ter delček naše domovine. Del programa je bil strokovni dogodek Mladi v prihodnost, v okviru katerega smo v petek, 13. 5, pripravili mednarodno obarvano okroglo miza s številnimi vabljenimi gosti.

Med drugim so se je udeležili Darja Farič Klemenčič, predstojnica OE Murska Sobota Zavoda za šolstvo, dr. Uroš Tkalec iz Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Robert Gajšek, ravnatelj OŠ Hruševec, Marjan Gorjup, ravnatelj OŠ Prežihov Voranc Ljubljana, dr. Alenka Šverc, strokovni vodja projekta Inovativna učna okolja 1:1, ddr. Boris Aberšek, profesor na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru, županja Občine Črenšovci Vera Markoja, Renato Pahor, direktor podjetja VIRS ter tuja učitelja Aija Vanaga iz Latvije in koordinator projekta Digitalna soba pobega, Jouni Ahlholm iz Finske.

V prvem delu dneva smo pripravili dan odprtih vrat za zainteresirano širšo javnost, tj. starše in vabljene goste, v nadaljevanju pa je potekala izmenjava mnenj na tematiko aktualnih izzivov v izobraževanju s tujimi partnerji in vabljenimi domačimi sogovorniki iz partnerskih šol ter institucij v nacionalnih projektih Inovativna učna okolja ter Pogum.
Dogodka se je udeležilo okoli 150 udeležencev iz številnih osnovnih, srednjih šol ter visokošolskih oz. raziskovalnih institucij, ki so prisluhnili mnenjem gostov, okroglo mizo pa so spremljali tudi domači starši. Cilj dogodka in celega tedna je bil predstaviti naše delo, ki integrira vsebine tako rednega vsakdanjega pouka kot projektov, ki so že dolgo sestavni del šolskega procesa. Zvrstilo se je veliko število multidisciplinarnih in digitalno podprtih dogodkov ter aktivnosti: delavnice robotike in programiranja, delavnica spajkanja in lova na lisico z radio amaterskim klubom, z eksperimenti in miselnimi izzivi izvedene ure v vrtcu in šoli, digitalne in spletne sobe pobega, kjer smo združili gibanje v naravi s sodobnimi digitalnimi izzivi, ogled dejavnosti, ki so del naše kulturne in naravne dediščine ter obisk turističnih znamenitosti, s čimer so vsi sodelujoči deležniki dobili vpogled v lokalno, regijsko in nacionalno ponudbo ter naše vzgojno-izobraževalno delo.

Z gosti smo obiskali med drugim Lendavo, tamkajšnji vrtec ter Dvojezično srednjo šolo, se povzpeli na stolp Vinarium, si ogledali predstavo srednjeveškega življenja na Blejskem gradu, se z ladjo zapeljali po bohinjskem jezeru ter si ogledali tamkajšnji moderni center Triglavskega narodnega obiskali prazgodovinsko naselbino in kovaški muzej v Razkrižju ter občudovali mir in naravno okolje domačega Tinekovega broda.

Posebno doživetje je bila digitalna soba pobega na domači Bistrici, kjer so tuji gostje in domači učenci raziskovali in reševali naloge, da bi Bistrico osvobodili hudobnih čarovniških sil, pri čemer so se zelo zabavali, hkrati pa se naučili veliko novega.

Prispevek: Andrej Nemec, OŠ Prežihovega Voranca Bistrica