Teden biotske raznovrstnosti na UP PEF

V tednu od 23. do 26. maja 2022 je na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem potekal »Teden biotske raznovrstnosti na UP PEF«.

Fakulteta se je letos pridružila programu EKOšola, v okviru katerega si do konca študijskega leta želi postati prva EKO fakulteta na Univerzi na Primorskem.

Kaj se je dogajalo?

Fakulteta je organizirala fotonatečaj “Biotska raznovrstnost«, v okviru katerega so lahko študenti in zaposleni na UP PEF poslali svoje fotografije rastlinskega in živalskega sveta, fotografije pa je ocelina strokovna žirija ter izbrane tudi nagradila in razstavila v avli fakultete. S fotografijo “Gorenjska pustovka” je zmagal študent Luka Kostanjevec.

Zmagovalna fotografija Luke Kostanjevca z naslovom “Gorenjska pustovka”

Na terenskih vajah za študente 2. letnika dodiplomskega študijskega programa Razredni pouk, so le-ti v okviru Naravoslovja 2 na Debelem Rtiču raziskovali biodiverziteto priobalnega pasu in za spoznavanje le-tega ustvarili materiale, ki so jih prav tako razstavili v avli UP PEF.

Študenti na terenskih vajah na Debelem Rtiču

24. in 25. maja so na fakulteto prišli učenci Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio ter otroci iz vrtca Kekec, kjer so jim študentje UP PEF pripravili zanimive delavnice o biodiverziteti domačega okolja ter o posledicah onesnaženja voda za življenje v njih.

Predšolski otroci na obisku

26. maja maja pa je za zaključek tedna Bernarda Habe, magistrica dietetike ter inženirka laboratorijske biomedicine izvedla predavanje za študente in zaposlene z naslovom »Hrana ni za tjavendan«. Na predavanju so se dotaknili dveh različnih sklopov; v prvem delu je predavateljica razložila, zakaj hrana ni za tjavendan iz prehranskega vidika in zakaj ni vseeno kaj jemo ter predstavila hranilni in energijski vidik hrane, v drugem delu pa se je dotaknila zavržene hrane, predstavila, kako odgovorno ravnati s hrano in povedala, kaj lahko storimo, da bo zavržene hrane čim manj.

Predavanje Bernarde Habe z naslovom “Hrana ni za tjavendan”