Arnesove delavnice za strokovne delavce VIZ

Library. Smiling young adult ginger long-haired woman with glasses looking at camera sitting at table with laptop and books in library

Na Arnesu so za vzgojno-izobraževalne zavode pripravili delavnice, ki bodo potekale od konca junija 2022 do konca leta 2023. Delavnice so za strokovne delavce VIZ brezplačne, po uspešno zaključeni delavnici pa bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi.

Delavnice bodo izvajali v različnih slovenskih regijah, trajale bodo osem pedagoških ur, v razponu od štirih do šestih ur v živo ter od dveh do štirih ur na daljavo. Termine bodo redno objavljali na portalu SIO.

V kolikor VIZ zagotovi od osem do dvanajst udeležencev za isto delavnico, lahko z Arnesom uskladi termin za izvedbo na svojem VIZ. Za dogovor o željenem terminu jim pišite na naslov [email protected].

Devet delavnic, tudi na vašem zavodu

Izbirate lahko med zanimivimi vsebinami:

Več podrobnosti najdete na portalu SIO.

Delavnice bodo izvajali v sklopu rednega financiranja Arnesa in projekta Dvig digitalne kompetentnosti. Več podrobnosti o projektu Dvig digitalne kompetentnosti lahko preberete na spletišču Arnesa. Dodatne informacije lahko dobite na e-poštnem naslovu [email protected] ali na telefonski številki 01 479 88 00.

Za izobraževanja, ki se bodo financirala iz projekta DDK, naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vir: Arnes