Inkluzija skozi Erasmus+ in eTwinning projekte

Mojka Mehora Lavrič, Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, ambasadorka eTwinning

Eden izmed naših številnih Erasmus+ projektov se pravkar zaključuje. Čaka nas še zaključni del s pisanjem poročila in selitev spletne učilnice TwinSpace na nov portal ESEP. Ko sem začela shranjevati posnetke zaslona TwinSpaca, preden so ga naslednji dan za vedno ugasnili, sem ugotovila, kaj vse smo v teh skupnih projektnih letih ustvarili, si izmenjali, se drug od drugega naučili in doživeli …

Ampak zgodba se začne na eTwinning portalu že nekaj let prej, z objavo učiteljice iz Velike Britanije, da iščejo partnersko šolo za izobraževalni obisk učiteljev, za sledenje na delovnem mestu. Pol leta kasneje, med njihovim obiskom v Piranu, ugotoviva, da je bil job shadowing odlično izhodišče za nadaljnje sodelovanje in tako se že prihodnje leto rodi na začetku omenjeni projekt z naslovom »Outstanding inclusion and cultural heritage«, v katerega sta poleg šole iz Velike Britanje in naše šole vključeni še šoli s Finske in iz Italije. Sočasno je v podporo Erasmus+ aktivnostim stekel tudi eTwinning projekt »Shared Connections«, kjer v spletni učilnici izmenjujemo in shranjujemo ves projektni material s poudarkom na izmenjavi inovativnih praks, predvsem na področju vključevanja, spodbujanja medsebojnega spoštovanja in razumevanja naše evropske kulturne in naravne dediščine ter iskanja načinov, kako ju ohraniti in kako približati otrokom.

Ko danes razmišljam o našem cilju zagotavljanja visokokakovostne inkluzije, ugotavljam, da smo skozi projekt, predvsem pa na mobilnostih na partnerskih šolah, učitelji med drugim, dobili vpogled v evropske izobraževalne sisteme in pridobili nova znanja in izkušnje glede vključevanja otrok z manj priložnostmi v posamezne izobraževalne institucije. Tu seveda ne gre le za vključevanje učencev s posebnimi potrebami, ampak za veliko skupino otrok in mladih z najrazličnejšimi ovirami – od zdravstvenih, ekonomskih, družbenih in geografskih, do tistih, ki so povezane z diskriminacijo, pa tudi s sistemi izobraževanja in usposabljanja. V središču tega pa je učitelj kot strokovni delavec, kot koordinator učnega procesa in različnih dejavnosti in torej ključni akter v zgodbi o inkluziji.

Pri tem velja poudariti, da se z inkluzijo na tak ali drugačen način srečuje sleherni pedagog in pravzaprav tudi vsak delavec v izobraževalnem sistemu. Zato je kakovostno in redno izobraževanje ter izmenjava znanj z drugimi evropskimi pedagoškimi institucijami izrednega pomena za dvig kakovosti našega dela. Evropski pedagogi delamo v zelo različnih učnih okoljih, vsi pa se trudimo, da naši pogoji dela nikakor ne bi pogojevali kvalitete našega poučevanja in da bi s kar najbolj inovativnimi metodami dosegali napredek pri vseh učencih in na vseh področjih, na katerih smo si zadali izobraževalne cilje.

Evropski prostor je zelo pester. V njem se prepletajo najrazličnejše kulture in jeziki, zato nudi odlično priložnost, da se mladi naučijo sobivanja in sodelovanja. In prav Erasmus+ in eTwinning projekti so ena od možnosti, kjer lahko učitelji s skupnimi močmi in vključevanjem vzgajamo bodoče aktivne evropske državljane, ki jih bodo vodile skupne vrednote, ki bodo digitalno opismenjeni in okoljsko osveščeni.

Objavil/-a: Maja Abramič

  • Kategorija:
Ključniki: