3. strokovni posvet učiteljic in učiteljev dodatne strokovne pomoči

Na 3. strokovnem posvetu učiteljic in učiteljev dodatne strokovne pomoči, ki bo potekal kot video konferenčno srečanje (Zoom) se bodo predavatelji in slušatelji lotili teme ‘specifične učne težave v šolskem prostoru‘.

Tematski sklopi posveta:

  • Ozaveščanje strokovnih delavcev o otrocih s posebnimi potrebami.
  • Sodelovanje in vloga staršev v učnem procesu otroka.
  • Poti do uresničevanja ciljev v Individualiziranem programu otroka.
  • Kaj naredim, da pri svojem delu ne izgorim?
  • Izzivi in rešitve pri izvajanju prilagoditev.

Roki:

  • Rok za prijavo: 20. 4. 2023
  • Rok za oddajo prispevkov: 1. 5. 2023

Udeležba je brezplačna za slušatelje in predavatelje.

Prijava za slušatelje in predavatelje, povezava do Zoom konference in druga navodila na vabilu (pdf):