Code Week School

Marca 2022 se je v šestih pilotskih državah – Franciji, Grčiji, Italiji, Nizozemski, Sloveniji in Španiji – začel projekt oznaka odličnosti »Code Week School«. 

»Code Week School« oznaka odličnosti se podeli šolam, ki so organizirale vsaj 6 kakovostnih aktivnosti Tedna programiranja v letu 2021 in 2022, imajo uradno podporo ravnatelja ali ravnateljice, bodo v šolskem letu 2022/2023 in 2023/2024 aktivno vključevale programiranje in računalniško mišljenje v letni delovni načrt in bodo vključile vsaj 5 % pedagoškega osebja šole v aktivnosti projekta. 

Ponosno sporočamo, da so v Sloveniji oznako odličnosti »Code Week School« prejele Osnovna šola Radlje ob Dravi, Osnovna šola Franca Kocbeka Gornji Grad in Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid.  

Iskrene čestitke učiteljem, učencem in vodstvu, ki so si pridobile oznako odličnosti. 

Vabimo vse šole, da se med 7. in 22. oktobrom 2023 pridružijo največji evropski pobudi za spodbujanje računalniškega razmišljanja in programiranja med mladimi Europe Code Week. 

Za več informacij o poteku in aktivnostih Tedna programiranja lahko pišete “Code Week” ambasadorki Gordani Erdelič