Pogled na rezultate mednarodne raziskave PIRLS 2021

Maja 2023 sta Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Pedagoški inštitut, hkrati z mednarodno objavo, predstavila prve rezultate mednarodne raziskave PIRLS 2021 za Slovenijo. Namen raziskave PIRLS je preverjanje bralne pismenosti učenk in učencev konec 4. razreda. Gre za pomembno raziskavo, saj meri ključno kompetenco za učenje in je temelj vseh drugih pismenosti.

Video je nastal na Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja, Sektorju za kakovost in analize na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, v okviru projekta Analitsko središče, ki se financira z evropskimi sredstvi za okrevanje in odpornost.