Obvladam računalništvo – odprto učno gradivo za učence in učitelje v OŠ

Z veseljem predstavljamo novo izdelano odprto učno gradivo (OER) z naslovom Obvladam računalništvo, ki je zasnovano posebej za učence 2. triletja za samostojno učenje ter v pomoč osnovnošolskim učiteljem pri poučevanju neobveznega izbirnega predmeta računalništvo. Gradiva vsebinsko celovito zajemajo znanja z vseh 5-ih temeljnih področij računalništva in informatike (RIN). Predstavljajo prvo takšno učno gradivo na voljo v slovenskem jeziku. Zaradi znanj in spretnosti, ki jih v današnjem svetu mora imeti vsak posameznik, pa verjamemo, da so gradiva uporabna veliko širše.

Učno gradivo je plod intenzivnega internega projekta Razvijanje temeljnih računalniških konceptov, perspektiv in praks pri učencih 2. triletja OŠ s pomočjo e-učenja v obliki interaktivnih odprtih izobraževalnih virov (OER) na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, pod vodstvom dr. Alenke Žerovnik, v sodelovanju z dr. Matejem Zapuškom, dr. Ireno Nančovsko Šerbec in štirimi izjemno nadarjenimi študentkami smeri matematika in računalništvo: Nino Debevec, Meto Maček, Mio Zalo Smrečnik in Evo Pleško.

Učno gradivo je v celoti izdelano s pomočjo storitev Arnes splet, Arnes video, Canva EDU in odprto-kodnih programskih rešitev.

Učno gradivo učenca vodi skozi pet ključnih sklopov, od računalniških sistemov in mrež, podatkov in analize le teh, algoritmov in programiranja omrežja in interneta do učinkov računalništva in informatike. Po učnem gradivu učenca spremlja ObRA, njegov digitalni pomočnik, ki OBvlada RAčunalništvo, in vodi učenca skozi raznovrstno učno gradivo, od zvočnih in video posnetkov do interaktivnih nalog za preverjanje znanja.

Gradivo je v kombinaciji teoretičnega znanja in praktičnih spretnosti zasnovano tako, da učencu omogoča celovito razumevanje računalništva. Vsak učni sklop je skrbno pripravljen, da učencu ponudi bogato učno izkušnjo, ki ga bo opremila z znanjem in veščinami za digitalno prihodnost.

Pridružite se nam in odkrijte fascinantni svet računalništva z odprtim in vsem dostopnim učnim gradivom, ki se nahaja na spletnem mestu obvladam računalništvo (https://obvladam-racunalnistvo.si).

Zelo veseli bi bili tudi vaših povratnih informacij, zato smo za učitelje in učence, ki bi bili pripravljeni podati povratne informacije, pripravili vprašalnik. Oba vprašalnika sta dostopna tudi neposredno na spletnem mestu v meniju, ki se nahaja v desnem zgornjem kotu.