Oprtajmo si jo na rame! Kaj? Novo eTorbo!

Ste za to, da pomnožimo znanje?

V okviru projekta E-vsebine, e-storitve za podporo uvajanju novih pristopov v vzgoji in izobraževanju – E-TORBA 2023, ki ga sofinancira Evropska unija ter poteka v partnerstvu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Instituta informacijskih znanosti (IZUM-a) in Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (ARNES-a), je nastala nacionalna platforma za elektronske učne vire: eTorba. Za učence bo predstavljala enotno vstopno točko do digitalnih učnih virov, ki jih potrebujejo za učenje – za začetek 41 novih oziroma nadgrajenih in osveženih interaktivnih učbenikov in elektronskih gradiv. Učna gradiva so namenjena osnovnošolcem, srednješolcem in drugim ter pokrivajo različna predmetna področja.

eTorba upošteva naravo učenja v spletnem okolju in izkorišča prednosti, ki jih nudi sodobna tehnologija. Tako omogoča prilagajanje velikosti gradiva zaslonu in potrebam bralca (npr. spremembo tipografije, velikosti pisave in razmikov), kar je še posebej dragoceno za tiste, ki imajo težave z branjem. Poleg tega, da nudi digitalno dostopne vsebine in njihovo učinkovito predstavitev, je namen portala eTorba tudi olajšati dostop do gradiv otrokom s posebnimi potrebami, dvigati motivacijo za učenje in podpreti učitelje pri enostavnejši, dostopnejši in kakovostnejši pripravi na pouk. Prinaša zanimive multimedijske in interaktivne vsebine in vabi učence, da svoje znanje preverjajo in nadgrajujejo. Kako? Tudi s spodbudnimi mislimi, ki so jih prispevali njihovi vzorniki in starodavni modreci.

Na eTorbi pa se ne le učimo, ampak lahko tudi ustvarjamo nova učna gradiva. Zaenkrat je dostop možen le na izrecno željo, bo pa Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje upoštevalo željo številnih učiteljev, da uporabijo eUrejevalnik za izdelavo lastnih e-gradiv in prilagoditev obstoječih (predvidoma jeseni 2024). Nova e-gradiva so lahko objavljena na portalu eTorba (pod pogojem, da so strokovno pregledana) ali pa jih učitelj objavi v lastnem sistemu za upravljanje učenja.

Portal eTorba torej. Nekaj, kar si bomo dodali med bližnjice in zapisali za uho. Kako množimo znanje? Tako, da ga delimo. Vabljeni, da delite informacijo svojim sodelavcem, učencem, njihovim staršem in vsem, za katere verjamete, da jim bodo prišle prav.

Projekt E-torba 2023  se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost: prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje; specifični cilj 10.3.1: izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev preko večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.