Trajnost pri pouku, primeri učnih ur

Anja Jurca, GJV Idrija

Erasmus+ KA2 R4MAD  

Making a difference

V projektu R4 (Raise, Recycle, Reduce, Reuse) –

(R4 (Ozaveščanje, Recikliranje, Zmanjšanje, Ponovna uporaba) – Spreminjanje) so si šole iz Slovenije, Bolgarije, Španije in Švedske intenzivneje ukvarjale s ciljema 12 IN 13 Združenih Narodov: Odgovorna poraba in proizvodnja in Podnebni ukrepi ter tako naredile različne korake v smeri bolj trajnostnega načina življenja, bodisi v šoli, bodisi doma.

Tekom projekta od oktobra 2020 do avgusta 2023 so šole obeležile Dan zemlje, dan Evrope, Evropski dan jezikov , Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ter izvedle različne aktivnosti (čistilne akcije, izmenjave oblačil, zasaditve zeliščne gredice in dreves, začrtanje kolesarskih poti do šol, načrtovanje trajnostnih mest prihodnosti, predelavo starega kolesa v e-kolo, različne razstave in izdelke na temo klimatskih sprememb in trajnosti, oglede filmov in predavanj, delavnice izdelave obeskov ali denarnic iz recikliranih materijalov, sveč iz voska, voskanja krp, …) z namenom ozaveščati dijake in učitelje.

 Z vami želimo deliti primere učnih ur na temo klimatskih sprememb in odgovorne porabe ter trajnosti, ki jih lahko učitelji uporabijo v srednjih šolah pri angleščini, nemščini, geografiji, sociologiji, ITSih, športni vzgoji, informatiki, kemiji in fiziki, glasbi, biologiji in ekonomiji.  

Gradivo za posamezne učne ure se lahko uporabi kot izhodišče za aktivnosti z dijaki. Učitelji ga lahko uporabite kot celoto ali le del učne ure.  

Prav tako pa lahko uporabite izdelke dijakov z namenom ozaveščanja in spodbujanja bolj trajnostnega načina življenja.