Izzivi poučevanja RIN v OŠ in SŠ

Srečanje: sreda, 7. 2. ob 19:30 ZOOM: 
https://uni-lj-si.zoom.us/j/94591171819?pwd=NUlMaitEczcvS3lia2xPaDR1bjd6dz09 

H. Ferjančič, Programiranje v Scratchu za matematiko

S programiranjem začnemo pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo v 4. razredu. Programske koncepte, kot so zaporedje ukazov, zanke, pogojne stavke, uporabo spremenljivk in seznamov, vhodne podatke, se učenci naučijo s pomočjo aplikacije Scratch. Jemljejo ga kot orodje za igranje igric, a se z njim lahko tudi učijo. Pri pouku v 4. in 5. razredu pripravimo nekaj projektov, ki so primerni za mlajše: v prvih razredih utrjujejo seštevanje in odštevanje, v tretjem poštevanko.

Ker poleg poučevanja računalništva v 2. triadi, poučujem tudi matematiko v 3. triadi, sem te učence spodbudila, da so pripravili »igrice«, ki jih igrajo v zadnji triadi. V Scratchu lahko narišejo željen pravilni večkotnik, se učijo na pamet kvadrate števil med 11 in 20, korenijo, utrjujejo računanje s celimi števili, urijo zaokroževanje števil, iščejo prafaktorje, množijo dvočlenike …

Nastal je seznam projektov v Scratchu, ki jih učenci lahko uporabijo pri učenju in utrjevanju matematičnih vsebin.

Vabim vas, da si mojo predstavitev ogledate in sodelujete pri dopolnitvi seznama.

S Čotar Konrad, Vključevanje temeljnih vsebin RIN od vrtca do 5.razreda osnovne šole: prve izkušnje projekta B-RIN

V okviru projekta B-RIN se ukvarjamo z vprašanjem, kako lahko temeljne vsebine RIN približamo otrokom v predšolskem obdobju ter učencem do 5.razreda OŠ. 

Za nami so že prvi koraki izvedbe učnih aktivnosti, v inovativnih oddelkih v projekt vključenih vrtcev in šol. Zato bomo na srečanju predstavili ključne korake za vzgojitelje in učitelje, ki so potrebni, da se lahko otroci od 3. do vključno 10. leta starosti spoznavajo s temeljnimi vsebinami RIN ter predstavili izbrane primere dobre prakse.

======================================================

ZOOM: https://uni-lj-si.zoom.us/j/94591171819?pwd=NUlMaitEczcvS3lia2xPaDR1bjd6dz09