Kakovostno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje

V prizadevanju za vzpostavitev vključujočega okolja v izobraževanju je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI) namenilo posebno pozornost vključevanju romske skupnosti. Ta pristop zahteva dodatno angažiranost, empatijo, prilagodljivost in kulturno občutljivost, da bi se romski otroci počutili sprejete in varne v učnem okolju.

V zadnjih letih je MVI izvedlo več sistemskih korakov, ki so bili predstavljeni na dogodku Uradov petek aprila 2022, nadaljnje aktivnosti pa so jasno opisane na spletni strani MVI o vključevanju Romov v vzgojno-izobraževalni proces.

Na zadnjem dogodku Uradov petek v februarju 2024 so bile predstavljene številne dejavnosti, med njimi analiza dela romskih pomočnikov v vrtcih in osnovnih šolah, instrumentarij za prepoznavanje jezikovnih sposobnosti romskih otrok v romskem jeziku ter projekt vključevanja romskih otrok v vzgojo in izobraževanje z večjezičnimi pristopi, ki ga izvajajo štiri slovenske osnovne šole – OŠ Janka Padežnika Maribor, OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, OŠ Leskovec pri Krškem in OŠ Frana Metelka Škocjanv sodelovanju s Svetom Evrope. Poleg tega je bil predstavljen nov projekt Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, imenovan “Skupaj za znanje 2“.

MVI se aktivno zavzema za uresničevanje krovnih strateških ciljev razvoja, med katerimi je tudi varstvo socialno izključenih skupnosti, vključno z romsko skupnostjo. Njihovi ukrepi spodbujajo vključevanje Romov v izobraževanje, s ciljem zmanjšanja tveganja socialne izključenosti, predsodkov ter zagotavljanja enakega dostopa do kakovostnega življenja.

Nekateri stalni sistemski ukrepi vključujejo sofinanciranje dejavnosti na področju osnovnošolskega izobraževanja, financiranje materialnih stroškov za romske učence ter sofinanciranje dela romskih pomočnikov. Med cilji MVI je tudi povečanje deleža romskih otrok v programih predšolske vzgoje, aktivnejša udeležba romskih otrok v izobraževalnem procesu, dvig njihove sporazumevalne zmožnosti v slovenščini in romščini, zmanjšanje osipništva ter povečanje deleža uspešno zaključenih osnovnošolskih programov med romskimi učenci.

V ta namen je bila sprejeta sistemizacija delovnega mesta romski pomočnik, ki je zaživela s 1. 9. 2021. Ministrstvo sedaj spremlja učinke zaposlovanja romskih pomočnikov, kar predstavlja pomemben korak k ustvarjanju bolj inkluzivnega izobraževalnega okolja za romske otroke.

Oglejte si posnetek na temo vključevanja romskih otrok v izobraževanje: