Varovalni dejavniki za preprečevanje medvrstniškega nasilja

mvi medvrstnisko prikazna

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom izdalo letak z naslovom Varovalni dejavniki za preprečevanje medvrstniškega nasilja.

Vsebina letaka izhaja iz ugotovitev raziskovalne naloge LDN Bullying (Varovalni dejavniki medvrstniškega nasilja: Slovenija v kontekstu izbranih evropskih držav), ki jo je s sodelavci na Pedagoškem inštitutu v letu 2023 izvedel mag. Igor Peras. V okviru te naloge so raziskovalci iz pregleda literature in s pomočjo sekundarne analize podatkov več mednarodnih raziskav (PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS) izluščili varovalne dejavnike za preprečevanje medvrstniškega nasilja ter oblikovali priporočila, ki so pomembna za šole in zaposlene na šolah.

mvi medvrstnisko nasilje objava

Medvrstniško nasilje je ena od vse bolj aktualnih tem v sodobni družbi. V okviru mednarodnih raziskav, v katere je vključena Slovenija, poleg podatkov o učnih dosežkih učenk in učencev pogosto pridobivamo tudi informacije o drugih dejavnikih, ki so z dosežki na različne načine povezani. Med njimi so tudi podatki o družinskih ozadjih, odnosih doma in v šolah, oddelčni in šolski klimi, počutju dijakov, pojavnosti in oblikah medvrstniškega nasilja. Tudi zato je sodelovanje slovenskih šol v različnih mednarodnih raziskavah izjemnega pomena. Na tem mestu se Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje šolam, ravnateljem, učiteljem, učencem, dijakom in staršem za sodelovanje še enkrat posebej zahvaljuje.

Letak povzema raziskovalne izsledke o varovalnih dejavnikih za preprečevanje medvrstniškega nasilja in ga je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje izdalo z namenom približati raziskovalne ugotovitve strokovnjakom, učiteljem in vodstvom šol, ki so v rednem stiku z učenci. Prejeli so ga vsi razredniki v osnovnih šolah po Sloveniji.

Letak je z željo, da bo kot uporabno gradivo služil kot opomnik o pomenu negovanja medosebnih odnosov, za razmislek in za krepitev preventivnega delovanja nastal na Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja, Sektorju za kakovost in analize na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, v okviru projekta Analitsko središče, ki se financira z evropskimi sredstvi za okrevanje in odpornost.

Dodaj odgovor