Javni razpis Razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike 2024-2026

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je 24. 5. 2024 objavilo javni razpis Razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike 2024-2026.

Cilj razpisa je izvedba projektov razvoja in preverjanja digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike učečih se na VIZ.

Namen razpisa je prispevati k dvigu digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike obstoječim generacijam otrok, učencev, dijakov in študentov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, javnih višjih strokovnih šolah in višjih strokovnih šolah s koncesijo, dijaških domovih, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: VIZ), s poudarkom pri pouku ter k zmanjšanju vrzeli med potrebami trga dela in izobraževanjem.

Podrobnosti o razpisu najdete tukaj: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-razvoj-digitalnih-kompetenc-in-temeljnih-znanj-racunalnistva-in-informatike/

Prvi rok za oddajo vlog je 2. julij 2024, drugi rok pa 25. september 2024.

Informativni dan bo potekal 7. junija 2024 ob 11. uri preko spleta.

Prijava na informativni dan

Razpis se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.