Naravoslovni tabor 2024/25

naravoslovni tabor

naravoslovni tabor

Naravoslovni tabor v organizaciji Zavoda RS za šolstvo je namenjen učiteljem biologije, fizike in kemije v osnovnih in srednjih šolah. Na taboru bodo udeleženci imeli priložnost spoznati najnovejše raziskave in pristope na področju biopolimerov, njihove uporabe ter vplivov na okolje in zdravje.

Na primeru proučevanja bioplastike, kot alternative konvencionalni plastiki, boste po korakih učenja z eksperimentalnim raziskovanjem s podporo digitalnih tehnologij, proučevali  prednosti in slabosti bioplastike iz vidika biologije, fizike in kemije. Pridobljena znanja in izkušnje boste nadgradili in preizkusili v praksi ter v zaključnem delu predstavili in evalvirali svoje primere.

–   10., 11. in 12. oktober 2024, Fakulteta za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec (predavanja, eksperimentalne delavnice, strokovni ogled) – v živo
–   november 2024 – marec 2025, izvedba na šoli
–   15. april 2025, Fakulteta za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec (predstavitve z evalvacijo) – v živo
 
Naravoslovni tabor je brez kotizacije.

Vir in več informacij: ZRSŠ, junij 2024