Javni razpis Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razreda

LinkedIN DIGizobrazevanje prikazna (1)

LinkedIN DIGizobrazevanje prikazna (1)

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je 14. 6. 2024 objavilo javni razpis Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razreda.

Cilj javnega razpisa je razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov za doseganje ciljev kurikuluma za vrtec oz. operativnih ciljev učnih načrtov predmetov od 1. do 5. razreda v osnovni šoli. 

Namen javnega razpisa je krepitev digitalnih kompetenc ter temeljnih znanj računalništva in informatike z razvojem računalniškega mišljenja pri strokovnih delavcih in otrocih oz. učencih v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikom s posebnimi potrebami, s poudarkom na vlogi sodobnih učnih oblik in metod dela ter medpredmetnega povezovanja.

Podrobnosti o razpisu najdete tukaj: Javni razpis Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razreda (gov.si)

Rok za oddajo vlog je 15. julij 2024.

Informativni dan bo potekal 21. junija 2024 ob 12. uri preko spleta.

Prijava na informativni dan.

Razpis se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.