Študijska srečanja za strokovne delavce 2024

ZRSS izjema konferenca seminar posvet 700 m

ZRSS izjema konferenca seminar posvet 700 m

Zavod RS za šolstvo razpisuje datume in izvedbe za:

Na študijsko srečanje se strokovni delavci lahko prijavijo v aplikaciji Katis za šol. leto 2024/25 (po vstopu v aplikacijo je potrebno nastaviti šolsko leto 2024/25).  Prijava poteka po enakem postopku kot za ostale programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Prijave so odprte od 10. 5. do 20. 6. 2024. Srečanj (v živo ali na daljavo) se bodo lahko udeležili samo prijavljeni strokovni delavci.

Srečanja za osnovno in srednjo šolo načrtujemo kot 4 ali 6-urne sklice v živo ter samostojno delo in zadnji 2-urni del, kot videokonferenca v MS Teams.

Za knjižnično dejavnost bodo srečanja potekala po modelu 4+4  (4 ure na daljavo – avgust, 4 ure v živo – september).

Področje dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami bodo izpeljali po modelu 6+2, 6 ur v živo (julij, avgust) in 2 uri na daljavo (september, oktober). 

Glasbene šole bodo po modelu 6+2 s srečanji v živo pričele septembra  in oktobra nadaljevale s srečanjem na daljavo, v obsegu 2 uri.

Srečanja za vrtce bodo potekala po modelu 4+2+2, s pričetkom v živo (4 ure v septembru in začetku oktobra). Sledilo bo samostojno delo (2 uri, v drugi polovici oktobra) in zadnji del na daljavo (2 uri v novembru).

Vir in več informacij: ZRSŠ, 10. 5. 2024