Slovenščina.si

logo

logo

Na OŠ BIZELJSKO so šestošolci 28. 5. 2024 v okviru projekta Inovativna pedagogika 5.0 pri slovenščini razvijali digitalno kompetenco 1.2 – vrednotenje podatkov, informacij in digitalnih vsebin. Zanesljivost virov in verodostojnost podatkov so preverjali na spletnem portalu fran.si. V delovnem zvezku Slovnščina.si, snopičem iz sklopa Slovenščina v oblaku 6, so s pomočjo omenjene spletne strani izpolnjevali naloge učnega sklopa Slovenščina na spletu.

4. 6. 2024 so učenci spoznavali in utrjevali digitalne kompetence spletnega bontona; razvijali so kompetence 2.5. Tudi tokrat so za delo uporabljali delovni zvezek Slovenščina.si, po končanem delu pa so medsebojno še komunicirali z učiteljico in tako razvijali kompetenco 2.2.

logo