Pogled na prvo leto prehojene poti v projektu IP 5.0 na limbuški šoli

FOtka PCE

FOtka PCE

Po uspešnem sodelovanju in delu v projektu Inovativna učna okolja smo bili veseli, da smo se lahko v šolskem letu 2023/2024 ponovno priključili tovrstnemu projektu, ki nam omogoča, da delamo kot šola korake naprej tudi na tem področju. S poudarkom – tudi na tem področju, saj smo še vedno priča razmišljanju, da če razvijamo kompetence na področju digitalizacije in računalništva, da mora vse drugo “v kot”. A tisti, ki delamo v tem projektu, vemo, da je razvijanje digitalnih kompetenc le del različnih kompetenc, ki jih želimo razvijati pri učencih. In v današnjem času, v katerem odraščajo naši učenci, je to tudi nujna kompetenca, če želimo, da bodo uspešni, da bodo morda malo bolje pripravljeni na življenje. Kot je bilo lepo povedano na enem izmed številnih izobraževanj, da šola pripravlja na življenje. In k tej povedi, je bilo dodano vprašanje – Ali res, če to kompetenco izpuščamo?

Pomemben premik v naši projektni skupini na šoli je predstavljajo dejstvo, da se moramo odmakniti od “uporabe orodja” k “razvijanju digitalnih kompetenc”. Ni lahko in čaka nas še veliko dela. Smo pa veseli, da smo naredili prve korake v tej smeri. Pri vsem tem so nam bila v pomoč številna izobraževanja v okviru projekta, inovativne srede, teden inovativne pedagogike, delovna srečanja koordinatorjev, mednarodna konferenca PCE itd. Ravnateljica se je udeležila tudi strokovne ekskurzije ISE Barcelona 2024 in obiska ter hospitacije na šoli v Barceloni. Aktivni smo bili tudi na mednarodni konferenci PCE, saj sva bili dve iz šolskega razvojnega tima aktivni udeleženki z izvajanjem delavnice in predstavitvijo strokovnega članka.

Osnova za naše delo nam je predstavljal vsekakor DigComp 2.2, ki smo ga počasi začeli usvajati. Naša digitalna koordinatorka nam je predstavila uporabo DigComp 2.2 na konkretnih primerih, nato pa smo ga najbolje spoznavali, ko smo začeli pripravljati kolegialne hospitacijske ure. Pri tem smo naredili velik premik, saj smo prav vse hospitacije izvedli po protokolu, kar pomeni, da smo se po pripravljenih obrazcih pripravili na hospitacijo in jo po uri tudi evalvirali. Res sem vesela, da smo imeli prave konstruktivne in strokovne razprave. Prihodnje leto bomo s tem nadaljevali, led smo prebili.

Jeseni bomo pričeli tudi z oddelkom RIN, računalnikarka in učiteljica v tem oddelku sta sodelovali pri uvajanju, jeseni se bosta udeležili tudi izobraževanja za Hekaton, kamor smo se prijavili kot šola.

Trudimo se, da bi naši učenci odšli s šole z znanjem, spretnostmi in stališči na področju ključnih kompetenc za državljane. In kot so oznake na fotografiji – S sodelovanjem in skupaj zmoremo vse, da bodo naši učenci pripravljeni na prihodnost, ki je tu.

FOtka PCE

Dodaj odgovor