O portalu

Namen spletnega mesta SIO

gradivaNamen spletnega mesta SIO je povezati in integrirati projekte, dejavnosti in storitve slovenskega izobraževalnega sistema.

Kot povezovalna informacijska točka različnih e-skupnosti v okviru nekdanjega portala, bo v izobraževalnem omrežju spletnih skupnosti zagotavljal

  • dostop do kataloga seminarjev / svetovanj
  • enoten informacijski servis na področju razpisov in konferenc
  • enotno mesto izvajanja seminarjev in svetovanj
  • razvoj in dostop do repozitorija repozitorija različnih virov

Pogoji uporabe spletnega mesta novice.sio.si

Na spletnem mestu novice.sio.si nudimo aktualne informacijske storitve, katalog usposabljanj, repozitorij e-gradiv in tehnično vsebinsko podporo spletnim skupnostim na področju izobraževanja, s poudarkom na promociji informatizacijskih rešitev v slovenskem izobraževalnem sistemu.

Osnovni kriterij izbora informacij so v prvi vrsti strukturirani viri, ki služijo kot vsebinska opora projektom e-šolstva. Izbor nikakor ni popoln, zato z (ne)objavo informacij oz. njihovim izborom ne prevzemamo nikakršne zakonske ali druge odgovornosti. Naš cilj je, da so te informacije pravočasne, točne in strukturirane, če pa boste kljub temu naleteli na morebitne napake, vas prosimo, da nas nanje opozorite, in odpravili jih bomo v najkrajšem možnem času.

Informacije o izobraževalnih dogodkih, konferencah, razpisih, gradivih ipd. na teh spletnih straneh:

  • nimajo pravno-formalne veljave in so izključno splošnega značaja; ne nanašajo se torej na konkretne okoliščine katere koli fizične ali pravne osebe;
  • niso vedno celovite, popolne, točne ali posodobljene;
  • praviloma vedno vključujejo povezave do spletne strani vira, ki je ponavadi izven našega nadzora in za katerega vsebino ne moremo prevzeti nikakršne odgovornosti.

Ta dejstva pa nikakor ne omejujejo naše odgovornosti za kakršno koli delovanje v nasprotju z veljavno zakonodajo, niti ne izključuje naše odgovornosti za dejanja, za katera izključitev odgovornosti ni zakonsko dovoljena.