Značke: govorno-jezikovne spretnosti

Uredi padajoče
Usvajanje govorno-jezikovnih spretnosti
08. 04. 2020 / Podpora

Usvajanje govorno-jezikovnih spretnosti

Pri svojem delu se največkrat srečam z učenci, ki imajo težave na govorno-jezikovnem področju, kasneje na področju opismenjevanja, bralnega razumevanja, tvorjenja besedil in na splošno težave pri učenju. H govorno – jezikovnemu področju spada fonetika (glasoslovje; pravilna artikulacija glasov), fonologija (zavedanje glasov), morfologija (struktura besed;…