Ključniki: matematika

Uredi padajoče
Učenje poštevanke je lahko tudi zabavno
26. 03. 2021 / Članki

Učenje poštevanke je lahko tudi zabavno

Otroci se v šoli začnejo učiti poštevanko v 3. razredu. Od tega, kako dobro jo usvojijo, je odvisno njihovo znanje matematike vsa nadaljnja leta. Za dobro znanje poštevanke je seveda potrebna vaja, vaja in še enkrat vaja. Kako učence prepričati, da bi z veseljem utrjevali…

Didaktični pripomoček za utrjevanje odnosov med števili
08. 12. 2020 / Članki

Didaktični pripomoček za utrjevanje odnosov med števili

Eden izmed ciljev pri pouku matematike v 1. razredu je, da učenec ureja in primerja števila po velikosti. Z učenci, ki imajo težave pri prehodu v abstraktno matematično mišljenje, uporabljam pripomoček, s katerim na zabaven način poskušam približati matematične simbole: <, >, =. Na podlago…

Didaktična igra pri samostojnem učenju v podaljšanem bivanju
13. 10. 2020 / Članki

Didaktična igra pri samostojnem učenju v podaljšanem bivanju

Pri podaljšanem bivanju v času samostojnega učenja učenci utrjujejo in ponavljajo snov, ki so jo usvajali pri pouku. Seveda je to bolj zabavno, če poteka preko igre. V današnjem času pa predstavlja izziv predvsem dejstvo, kako prilagoditi delo, da bodo pri tem upoštevane vse potrebe,…