Ključniki: opora

Uredi padajoče
Pomladni seminarji ZRSŠ
01. 05. 2019 / Članki

Pomladni seminarji ZRSŠ

Evropska sredstva so omogočila Zavodu RS za šolstvo, da spomladi pripravi brezplačne, predmetno usmerjene seminarje za učitelje. Seminarjev se udeležuje približno desetina slovenskih učiteljev; bilo bi jih verjetno več, če bi bili seminarji napovedani vnaprej in umeščeni v ustreznejši del šolskega leta. Izvedba seminarjev je…

Pedagoško zastavljena razstava akademskega slikarja Marjana Prevodnika
22. 03. 2019 / Članki

Pedagoško zastavljena razstava akademskega slikarja Marjana Prevodnika

Slikar in pedagog Marjan Prevodnik je vsestransko uspešen, aktiven in ploden umetnik, ki večino svojega ustvarjalnega obdobja posveča intenzivnemu raziskovanju likovnih zakonitosti, kot tudi vzgojno izobraževalnemu procesu in poučevanju likovne umetnosti in teorije na osnovnih ter srednjih šolah. Večino svoje poklicne poti je deloval na…

Ali je možno uskladiti šolska merila vrednotenja učnega izdelka?
06. 12. 2018 / Članki

Ali je možno uskladiti šolska merila vrednotenja učnega izdelka?

Na Zavodu RS za šolstvo poteka razvojna naloga, katere namen je preskusiti možnost usklajevanja meril učenčevih ali dijakovih izdelkov na državni ravni. Učitelji geografije, ki sodelujejo pri razvojni nalogi, so razmišljali o terenskem delu, izdelavi zemljevida, plakata ali prospekta, pisanju geografskega opisa, poskusu oz. eksperimentu…

Spletišče Uporabna geografija
25. 11. 2018 / Članki

Spletišče Uporabna geografija

Na Arnesovi Mreži znanja 2018 je bilo predstavljeno tudi spletišče Uporabna geografija. Spletišče je nastajalo dve leti, zaključevanje pa je bilo podprto tudi s projektom v okviru Arnesovega programa SIO-2020, ki ga financiratai Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj Evropske unije. Spletišče je…

Jesenska študijska srečanja za učitelje osnovnih šol se iztekajo
21. 11. 2018 / Članki

Jesenska študijska srečanja za učitelje osnovnih šol se iztekajo

Študijska srečanja so četrtstoletna oblika izobraževanja učiteljev. V času spreminjanja učnih načrtov so se imenovala študijske skupine in so potekala trikrat letno. Po dveletni prekinitvi pred petnajstimim leti so se programsko razrahljala in preimenovala. Organizacijsko so prostovoljna in odprta oblika srečevanja učiteljev, ki v anketi…